Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 217 900 och uppgick vid maj månads slut till 1 498 200. Det innebär en ökning med 26 300 kunder i maj. Nettoinflödet i maj var 8 950* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 48 200* MSEK hittills under 2021.

I maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2021. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 6,2 procent. Andelen av nettoinflödet var 24,6 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 19,3 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under första kvartalet 2021 till 4,6 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under april 2020 – mars 2021 till 7,5 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 6,9 procent ett år tidigare.

 maj-21 apr-21Förändr
månad %
maj-20Förändr
år %
Kunder, st1 498 200 1 471 90021 098 90036
       
Nettoinflöde, MSEK8 950*8 71036 13046
       
Sparkapital, MSEK701 200 688 0002427 80064
varav inlåning84 900*82 000481 3004
       
Utlåning, MSEK34 400*34 000124 50040
varav värdepapperskrediter7 980*8 150-24 99060
varav Superbolånet PB9 750*9 71008 57014
varav extern bolånevolym (Bolån+)16 700*16 200310 90053
       
Antal courtage-
genererande notor per handelsdag, st **
244 000 253 500-4154 00058
Omsättning i courtage-
genererande värdepapper per handelsdag, MSEK***
6 040 6 340-54 54033
varav utlandshandel, MSEK790 920-1455044

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljoner kunder med 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir