Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 152 800 och uppgick vid mars månads slut till 1 433 200. Det innebär en ökning med 34 800 kunder i mars. Nettoinflödet i mars var 8 600* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 30 500* hittills under 2021.

 mar-21 feb-21Förändring
månad %
mar-20Förändring
år %
Kunder, st1 433 200 1 398 40021 062 50035
       
Nettoinflöde, MSEK8 600*9 030-59 090-5
       
Sparkapital, MSEK653 900 617 8006368 20078
varav inlåning81 600*78 900384 300-3
       
Utlåning, MSEK32 900*31 800323 10042
varav värdepapperskrediter7 820*7 67024 29082
varav Superbolånet PB9 600*9 44028 39014
varav extern bolånevolym (Bolån+)15 500*14 700510 40049
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **236 900 320 800-26187 10027
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljoner kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir