Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 359 200 och uppgick vid november månads slut till 1 639 500. Det innebär en ökning med 26 200 kunder i november. Nettoinflödet i november var 9 440 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 85 700 MSEK hittills under 2021.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2021. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 6,6 procent. Andelen av nettoinflödet var 20,6 procent och uppgick för tolvmånadersperioden till 18,0 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under tredje kvartalet till 1,5 procent, inkluderat både Avanzas internt finansierade Superbolån PB och extern bolånevolym.

Statistik från Svensk Försäkring avseende tredje kvartalet 2021 visar samtidigt att Avanzas andel av premieinflödet till den svenska livmarknaden under senaste tolvmånadersperioden var 12,3 procent.

 nov-21okt-21Förändring
månad %
nov-20Förändring
år %
Kunder, st1 639 5001 613 30021 247 10031
      
Nettoinflöde, MSEK9 4404 3001206 17053
      
Sparkapital, MSEK786 200765 6003546 50044
varav inlåning86 60086 000179 7009
      
Utlåning, MSEK39 30038 300328 90036
varav värdepapperskrediter10 1009 80036 56054
varav Superbolånet PB10 10010 00019 22010
varav extern bolånevolym (Bolån+)19 10018 500313 10046
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
253 300211 10020177 90042
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
6 7205 910145 15030
varav utlandshandel, MSEK1 1207904278044

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir