Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Fondspararna lämnar landet

”Börsen surnade till i september vilket ledde till att fondspararna skruvade ned på risken. I oktober har börsen kommit tillbaka med besked, vilket omvänt mynnat ut i stora nettoköp. Månadens stora utropstecken är dock det faktum att fondspararna lämnar landet. De petar ner Sverigefonder från tronen efter 8 månader som ohotad etta. Var tredje fondkrona går istället till Globalfonder”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 112 700 fondaffärer per dag i oktober. Det är 41 procent fler än samma månad i fjol, visar statistik från 989 400 fondkunder hos Avanza.

Förnyad riskaptit i kölvattnet av en stark börsutveckling under månaden har lett till stora nettoköp. Det är fondsparare i åldersspannet 18–40 år som är mest aktiva. Trots att de är på köpsidan så har de fortfarande kvar närmare 7 procent torrt krut i portföljen. Månaden bjuder på ett tydligt trendskifte där Globalfonder övertar tronen från Sverigefonder genom att attrahera var tredje fondkrona, följt av Energifonder och Blandfonder. En annan intressant spaning är att samsynen på Globalfondernas attraktionskraft är ovanligt hög mellan kvinnor och män.

”Under oktober har vi sett en rotation bort från Sverigefonder där fondspararna helt sonika lämnar landet i jakten på avkastning på de globala jaktmarkerna. Världen är som bekant börsnoterad och det är klokt att sprida risken bortom landets finansiella gränser. De flesta av oss har dessutom redan i utgångsläget en stor vikt mot Sverigefonder”, fortsätter Nicklas Andersson.

”Ett ökat fokus på Globalfonder innebär indirekt en större exponering mot USA, som vanligtvis utgör närmare 60 procent av exponeringen i fondkategorin. Det i sin tur innebär att fondspararna får en indirekt stor exponering mot amerikanska bolag och teknikaktier som utgör en stor andel av den amerikanska börsen. Fonderna Avanza Global, Länsförsäkringar Global Indexnära och AMF Aktiefond Global attraherar 7 av 10 fondkronor i kategorin under månaden”, tillägger Nicklas Andersson.

Mest köptaMest sålda
GlobalfonderTeknikfonder
EnergifonderJapanfonder
BlandfonderAsienfonder
RysslandsfonderGröna energifonder
FöretagsobligationsfonderBiotechfonder

Intresset för Globalfonder följs av Energifonder och Blandfonder.

”Energikrisen har slagit till med full kraft och är ytterligare ett symptom på den globala återstarten av världen efter The Great Lockdown. Till skillnad från fjolårets vinnarkategori Gröna Energifonder så favoriserar kunderna nu traditionella Energifonder. Stigande energipriser på olja, kol och gas har lett till dramatiskt stigande aktiekurser inom segmentet. Den genomsnittliga uppgången i denna kategori överstiger 100 procent senaste året, vilket lockat fondspararna att trycka på köpknappen”, säger Nicklas Andersson.

”Fondspararnas intresse för ryska börsen har lyst med sin frånvaro en tid men med stigande råvarupriser, inte minst på olja och gas, samt en god börsutveckling på 32 procent under året mätt i dollar har fondspararnas intresse kittlats. Rysslandsfonder brukar få porträttera en krydda i portföljen vilket också syns i statistiken. Totalt investeras 1 av 10 fondkronor under månaden i Rysslandsfonder där Swedbank Robur Rysslandsfond och Nordea Rysslandsfond kniper två tredjedelar av sparandet i kategorin”, säger Nicklas Andersson.
Teknikfonder är månadens mest sålda fonder.

”Teknikfonder förpassas fortsatt till frysboxen efter att ha utgjort en av vinnarkategorierna under hela förra året. Den våta filten beror nog delvis på att många sett att inte minst stora bolag i mer traditionella sektorer presterat väl under året. Samtidigt har fondspararna rimligtvis dragit öronen åt sig avseende den amerikanska centralbankens kommande nedtrappning av stödköp och stigande långräntor. Högre räntor har historiskt tenderat att pressa dessa mer räntekänsliga bolag som har vinsterna en bra bit in i framtiden. Teknikbolagen blir därmed föremål för uttrycket hellre en fågel i handen än tio i skogen”, avslutar Nicklas Andersson.

Kuriosa
Mer än varannan fondsparare har en Globalfond i portföljen. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn och 31–40-åringarna är de som i störst utsträckning favoriserar fondkategorin, följt av 18–30-åringarna.

De populäraste Globalfonderna att månadsspara i är SPP Global Plus A SEK, Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära. De favoriseras både av kvinnor och män men i olika ordning. Det genomsnittliga fondsparandet bland de som äger Globalfonder är 3 636 kronor per månad, där männens månadssparande uppgår till 4 296 kronor och kvinnornas till 2 651 kronor.

Fondhandel


Oktober
2021
September
2021
Förändring månad %Oktober
2020
Förändring
år %
Fondkunder989 400980 3001718 10038
Fondaffärer3 380 3003 696 100-92 402 30041
Fondaffärer per fondkund och månad3,43,8-113,33
Fondaffärer per dag112 700123 200-980 10041

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren