Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 308 000 och uppgick vid september månads slut till 1 588 400. Det innebär en ökning med 21 100 kunder i september. Nettoinflödet i september var 5 090* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 71 900* MSEK hittills under 2021.

 sep-21 aug-21Förändr
månad %
sep-20Förändring
år %
Kunder, st1 588 400 1 567 30011 194 70033
       
Nettoinflöde, MSEK5 090*6 110-176 100-17
       
Sparkapital, MSEK735 000 763 400-4514 20043
varav inlåning88 900*84 400576 00017
       
Utlåning, MSEK37 300*36 700227 30037
varav värdepapperskrediter9 380*9 11036 28049
varav Superbolånet PB9 940*9 87018 83013
varav extern bolånevolym (Bolån+)18 000*17 700212 20048
       
Antal courtagegen-
ererande notor per handelsdag, st **
195 000 213 500-9170 80014
Omsättning i courtagegen-
ererande värdepapper per handelsdag, MSEK***
5 110 5 420-64 61011
varav utlandshandel, MSEK840 7501258045

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir