Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 96 800 och uppgick vid augusti månads slut till 1 756 900. Det innebär en ökning med 9 730 kunder i augusti. Nettoinflödet i augusti uppgick till 2 880 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 31 200 MSEK hittills under 2022.

I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2022. Avanzas andel av sparmarknaden minskade till 6,3 procent från 6,5 procent ett år tidigare. Ökad inlåning till sparmarknaden tillsammans med den negativa börsutvecklingen påverkade marknadsandelen. Andelen av nettoinflödet var 4,7 procent. Nettoinflödet är säsongsmässigt lägre i andra kvartalet med anledning av utdelningar, skatteåterbäring, högre premiepensioner och delvis årliga inbetalningar till avtalspensioner, vilket inte ingår i Avanzas kunderbjudande. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 13,0 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under andra kvartalet till 3,1 procent, inkluderat både internt finansierade bolån och externa bolån. Det var en ökning från 2,8 procent i andra kvartalet 2021.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension ökade under juli 2021 – juni 2022 till 8,2 procent enligt statistik från Svensk Försäkring, från 7,7 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för de senaste tolv månaderna var 10,6 procent.

 aug-22jul-22Förändr
månad %
aug-21Förändring
år %
Kunder, st1 756 9001 747 20011 567 30012
      
Nettoinflöde, MSEK2 8803 380-156 110-53
      
Sparkapital, MSEK681 500707 800-4763 400-11
varav inlåning99 600100 700-184 40018
      
Utlåning, MSEK44 10044 100036 70020
varav värdepapperskrediter9 6609 710-19 1106
varav internt finansierade bolån11 20011 10019 87013
varav externa bolån (Bolån+)23 20023 300017 70031
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
149 200136 6009213 500-30
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
3 6803 54045 420-32
varav utlandshandel, MSEK67041063750-11

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir