Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza ingår avsiktsförklaring med Safello avseende eventuellt samarbete kring kryptotillgångar

 · Regulatorisk information

Avanza Bank AB, ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ), och kryptomäklaren Safello AB, ett helägt dotterbolag till Safello Group AB, har idag ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende ett eventuellt samarbete kring handel med kryptotillgångar. Målsättningen med avsiktsförklaringen är att utreda ett eventuellt samarbete för distribution av Safellos tjänster för kryptotillgångar via Avanzas plattform.

”Kryptotillgångar är ett nytt tillgångsslag och direkthandel i dessa är något som efterfrågas av kunder. Vår ambition med avsiktsförklaringen är att undersöka om vi tillsammans med Safello kan erbjuda handel i kryptotillgångar via Avanzas plattform på ett informativt och ansvarsfullt sätt. Vi är fortfarande i ett mycket tidigt stadium av ett eventuellt samarbete och kommer att återkomma med mer information när vi har kommit längre”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir