Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 41 200 och uppgick vid februari månads slut till 1 701 400. Det innebär en ökning med 13 100 kunder i februari. Nettoinflödet i februari var 4 810 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 13 100 MSEK hittills under 2022.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2021. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid årsskiftet till 7,0 procent. Andelen av nettoinflödet var 16,5 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 17,4 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under fjärde kvartalet 2021 till
3,1 procent, inkluderat både internt finansierade samt externa bolån.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under 2021 till 7,8 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 7,2 procent ett år tidigare.

Avseende fjärde kvartalet 2021 var Avanzas andel av premieinflödet till den svenska livmarknaden för de senaste tolv månaderna 12,0 procent.

 feb-22jan-22Förändr
månad %
feb-21Förändring
år %
Kunder, st1 701 4001 688 30011 398 40022
      
Nettoinflöde, MSEK4 8108 270-429 030-47
      
Sparkapital, MSEK722 600754 600-4617 80017
varav inlåning99 30091 700878 90026
      
Utlåning, MSEK41 60041 100131 80031
varav värdepapperskrediter9 86010 400-57 67029
varav internt finansierade bolån10 60010 40029 44012
varav externa bolån (Bolån+)21 10020 300414 70044
      
Antal courtagegenererande notor per
handelsdag, st **
171 900243 400-29320 800-46
Omsättning i courtagegenererande värdepapper
per handelsdag, MSEK***
5 8906 200-57 620-23
varav utlandshandel, MSEK7901 090-281 770-55

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir