Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Finansinspektionens resultat för Avanza avseende 2022 års översyn och utvärdering

Underrättelsen från Finansinspektionen avseende Avanzas pelare 2-vägledning för bruttosoliditet ligger helt i linje med förväntan på 0,9 procent. Det totala bruttosoliditetskravet uppgår härmed till 3,9%.

Finansinspektionen (FI) har avslutat sin översyn och utvärdering av Avanza och beslutat om pelare 2-krav och pelare 2-vägledning för Avanzas konsoliderade situation bestående av Avanza Bank Holding AB, Avanza Bank AB och Avanza Fonder AB.

Avanzas kapitalisering styrs av kravet för bruttosoliditet. FI har underrättat Avanza om en pelare 2-vägledning avseende bruttosoliditet på gruppnivå på 0,9 procent, utöver minimikravet för bruttosoliditet på 3,0 procent. Detta är helt i linje med tidigare kommunicerad förväntan. Avanza rapporterade en bruttosoliditetsgrad på 4,4 procent vid utgången av andra kvartalet 2022.

FI har härutöver beslutat om ett särskilt kapitalbaskrav på 3,59 procent av gruppens totala riskvägda exponeringsbelopp samt ett särskilt kapitalbaskrav för Avanza Bank AB. Kapitalnivåerna på gruppnivå såväl som för banken överstiger med god marginal de av FI beslutade kraven.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir