Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förändring i styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Mattias Miksche avgår ur Avanza Bank Holdings styrelse på egen begäran.

Mattias Miksche som ingått i Avanza Bank Holding AB:s styrelse sedan 2008 har meddelat sin avgång av personliga skäl. Mattias avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Efter hans avgång består styrelsen av nio ledamöter.

”Mattias har varit en mycket viktig kugge i Avanzas styrelse och som ordförande i Ersättningsutskottet. Han har med sin erfarenhet och kunskap under en lång följd av år varit med och lotsat Avanza till den starka position vi har idag på den svenska sparmarknaden”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir