Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 28 100 och uppgick vid januari månads slut till 1 688 300. Nettoinflödet i januari var 8 270 MSEK.

 jan-22dec-21Förändr
månad %
jan-21Förändring
år %
Kunder, st1 688 3001 660 10021 352 30025
      
Nettoinflöde, MSEK8 2704 13010012 900-36
      
Sparkapital, MSEK754 600809 600-7594 10027
varav inlåning91 70089 400377 60018
      
Utlåning, MSEK41 10040 100230 80033
varav värdepapperskrediter10 40010 10037 44040
varav internt finansierade bolån10 40010 20029 37011
varav externa bolån (Bolån+)20 30019 800314 00045
      
Antal courtagegenererande notor per
handelsdag, st **
243 400194 30025316 100-23
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
6 2005 450146 960-11
varav utlandshandel, MSEK1 090810351 760-38

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir