Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 87 000 och uppgick vid juli månads slut till 1 747 200. Det innebär en ökning med 7 270 kunder i juli. Nettoinflödet i juli uppgick till 3 380 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 28 400 MSEK hittills under 2022.

 jul-22jun-22Förändr
månad %
jul-21Förändring
år %
Kunder, st1 747 2001 739 90001 543 00013
      
Nettoinflöde, MSEK3 3803 040117 250-53
      
Sparkapital, MSEK707 800652 7008750 700-6
varav inlåning100 70099 900181 40024
      
Utlåning, MSEK44 10044 200036 50021
varav värdepapperskrediter9 71010 000-39 1406
varav internt finansierade bolån11 10011 00019 82013
varav externa bolån (Bolån+)23 30023 200017 60032
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
136 600144 200-5198 200-31
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
3 5403 36055 090-30
varav utlandshandel, MSEK410500-18710-42

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir