Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Spararna tankar eftersläntrare på het julibörs

”Efter en lång ökenvandring i negativt territorium ser juli ut att bjuda på ett rejält högtryck. Breda Stockholmsbörsen (OMXSGI) stiger över 8% samtidigt som det smalare indexet OMXS30 går mot årets första positiva börsmånad. En stark rapportsäsong där bolagen på ett imponerande sätt navigerar en snårig terräng adderar riskvilja och bidrar till att privatspararna fortsätter nettoköpa aktier”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 273 500 affärer per dag i juli. Det är en minskning med 24% jämfört med samma månad i fjol.

”Stockholmsbörsen (OMXSGI) noterade nytt årslägsta den första juli och var då en hårsmån ifrån att ha sjunkit 30% från toppen. Sedan dess har vi sett en rejäl återhämtning, trots fortsatt mörka regnmoln på börshimlen i form av alltjämt höga inflationssiffror, recessionsoro och en potentiell energikris i Europa. Som bekant är dock börsen framåtblickande varpå den naturliga frågan är om vi har det värsta bakom oss”, säger Nicklas Andersson.

”Börsens utveckling brukar tendera att vara en starkt bidragande faktor till privatspararnas humör och börsens sentiment. Den hittills relativt starka rapportsäsongen, likväl som det faktum att börsens värdering kommit ned och långa räntor fallit tillbaka, adderar viss optimism. I det här klimatet ser vi att privatspararna fortsätter nettoköpa aktier, vilket de gjort varje månad under börsåret”, fortsätter Nicklas Andersson.

Månadens köplista toppas av SBB, följt av Sinch och SAAB.

”Fastighetssektorns motvind har till synes på marginalen mojnat. Efter en halvering av fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index (CREX) under året har vi sett en återhämtning på 23% från årslägsta i början av juli. Den stressade kreditmarknaden ledde fram till en refinansieringsoro som bolagens rapporter rimligtvis tagit udden av. SBB som stigit 29% från årslägsta intar trots uppgången indexets jumboplats med en nedgång på 74% från årsskiftet. Privatspararna plockar nu upp eftersläntraren i en sektor där temperaturen höjts en aning”, säger Nicklas Andersson.

”Var tredje köpkrona går till månadens trio som tydliggör en röd tråd – privatspararna köper eftersläntrare. Trots uppgången i SBB sedan årslägsta i juli har den inte hängt med sektorkollegorna uppåt. Sinch föll dramatiskt i kölvattnet av en blankarrapport, samtidigt som VD aviserade sin avgång dagen innan rapport. Försvarskoncernen SAAB sjönk tillbaka några procent under månaden, men är ändå den aktie som stigit mest på börsens storbolagslista i år och har nu närapå fördubblat antalet aktieägare hos Avanza”, säger Nicklas Andersson.

KöperSäljer
SBB BSwedish Match
SinchTesla
SAABH&M
Investor BEvolution
SwedbankCamurus
Orrön EnergyFortnox
Telia CompanyVolvo Cars
SSAB BHexatronic
Volvo BTruecaller
Ericsson BEmbracerMånadens säljlista toppas av budaktuella Swedish Match följt av Tesla och H&M.

”Säljlistan fortsätter toppas av budaktuella Swedish Match där acceptfristen för budet från Philip Morris löper ut sista september. Den som tror att budet går igenom gör rimligtvis klokt i att sälja aktierna redan nu för att återinvestera dem i något med större kurspotential framåt. Tesla har stigit närmare 20% under månaden, vilket gör att man kan ana viss vinsthemtagning. Samtidigt har aktien, som är den mest ägda amerikanska aktien hos Avanza, faktiskt tappat aktieägare under månaden. Sist men inte minst hittar vi H&M på säljlistan, som både sjösatt ett återköpsprogram av aktier värt 3 miljarder kronor och aviserat sitt utträde ur Ryssland. Aktien som varit pressad under lång tid steg lite mer än börsen under juli varpå en del privatspararare rimligtvis sålt för att stuva om i portföljen”, avslutar Nicklas Andersson.

Handelsstatistik privatspararna*


Juli 2022**Juni 2022Förändring månad %Juli 2021Förändring
år %
Antal affärer per handelsdag273 500278 900-2360 400-24
varav Avanza 205 000204 4000279 800-27

* Statistik från Nasdaq. Avser köp- och säljtransaktioner på Nasdaq Stockholm och First North hos Avanza, Skandiabanken och Nordnet.
** Preliminära siffror.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren