Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Aktiespararna djuphavsfiskar fastighetsaktier

”Sommarbörsen har inletts med finansiellt oväder vilket sänkt ned börsen i björnmarknadsterritorium. Breda Stockholmsbörsen (OMXSGI) har sjunkit över 10 procent under månaden och ser ut att gå mot den sämsta junimånaden sedan 2008. Trots detta fortsätter privatspararna att tanka aktier, var fjärde köpkrona går till sargade fastighetsaktier”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 282 800 affärer per dag i juni. Det är en minskning med 15 procent jämfört med samma månad i fjol.

”Börsen har backat 27 procent sedan årsskiftet och befinner sig återigen i en björnmarknad. Det smalare indexet OMXS30 har inte bjudit på en enda positiv månad under året. Det har inte hänt en enda gång tidigare – åtminstone inte sedan 1990. I fjol hade vi det exakt motsatta förhållandet där varje månad fram till september bjöd på positiv avkastning”, säger Nicklas Andersson.

”Den genomsnittliga aktien på Stockholmsbörsen har nu sjunkit närmare 44 procent sedan respektive högstanivå de senaste två åren och var tredje aktie har mer än halverats. Detta vittnar om det frostiga klimat som nu råder med stressade kreditmarknader och ökad recessionsoro. Å andra sidan lättar nu Kina på sina nedstängningar, vilket kan agera motvikt framåt. Det vi dock helst vill se är tydliga tecken på att inflationstakten bromsar in”, säger Nicklas Andersson.

”Nedstängningarna i Kina har varit utmanande för globala försörjningskedjor och eldat på inflationen. Att restriktionerna nu minskar bör vara bra för börsen, även om det adderar ytterligare efterfrågan till global ekonomi i ett redan skört läge i termer av inflation. En intressant spaning är dock att vi sett fallande råvarupriser senaste tiden, något som kan vara klokt att hålla ett öga på framöver”, fortsätter Nicklas Andersson.

Månadens köplista toppas av SBB, följt av Investor och Castellum.

”Fastighetssektorns motvind har tilltagit i styrka under juni där höga inflationssiffror lett till att finansiella fågelskådare ser fler hökar på centralbankerna. Härtill har kreditmarknaderna blivit än mer stressade och en refinansieringsoro har fortplantat sig i sektorn. Någorlunda lång kapital- och räntebindning för fastighetsbolagen borde dock lindra oron på marginalen. Sektorns permafrost blir tydlig när vi tittar på fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index som tappat närmare 45 procent sedan årsskiftet och över 20 procent enbart i juni”, säger Nicklas Andersson.

”Jumboplatsen går till SBB som tappat 38 procent under månaden och närmare 75 procent sedan årsskiftet. Privatspararna trotsar nedgången genom att trycka på köpknappen och verkar tro att vi har det värsta bakom oss. Antalet ägare har dessutom fortsatt att öka under juni i takt med att kursen letat sig nedåt. Även bolagets D-aktie letar sig upp på köptoppen. Troligtvis är det aktiens direktavkastning på över 12 procent som lockar, men här bör man vara medveten om att utdelningen är kopplad till att bolaget fortsätter betala utdelning på stamaktien. Sist men inte minst kan vi notera att SBB tar över Skanskas plats i OMXS30 från halvårsskiftet”, säger Nicklas Andersson.

”Den tydligaste röda tråden på månadens köplista är det faktum att privatspararna djuphavsfiskar fastighetsaktier som lockar fler än var fjärde köpkrona. Även folkaktien Investor fortsätter att favoriseras. Det är den mest ägda aktien hos såväl Avanza som bland svenska aktieägare i stort”, säger Nicklas Andersson.

KöperSäljer
SBB BHaldex
Investor BEmbracer
CastellumSAAB B
SBB DSwedish Match
Swedbank ALundin Energy
EvolutionTelia Company
SinchStorskogen
Atlas Copco BFortnox
H&MNvidia
SSAB BAstraZeneca

Månadens säljlista toppas av budaktuella Haldex följt av Embracer och SAAB.

”Budet på Haldex är det senaste i ordningen som visar att vi kanske står inför en tilltagande förvärvsvåg där kapitalstarka bolag vill förvärva tillväxt och utvinna synergier i ett annars ganska tufft klimat. Svenska börsen har gått dåligt i en global kontext och kronan är svag. Det som fattas är troligtvis en lugnare börs med lägre volatilitet. Privatspararna väljer att tacka för kaffet genom att sälja aktien och räknar därmed att budet går igenom”, avslutar Nicklas Andersson.

Handelsstatistik privatspararna*


Juni 2022**Maj 2022Förändring månad %Juni 2021Förändring
år %
Antal affärer per handelsdag282 800326 100-13332 400-15
varav Avanza 208 100239 500-13249 300-17

* Statistik från Nasdaq. Avser köp- och säljtransaktioner på Nasdaq Stockholm och First North hos Avanza, Skandiabanken och Nordnet.
** Preliminära siffror.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren