Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv3 2022: Spararna något mindre pessimistiska

Privatspararna är något mindre pessimistiska efter förra kvartalets rekorddystra siffra, även om de alltjämt har en negativ börssyn. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 039 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader stiger något jämfört med föregående kvartal och landar på -31 vilket är en ökning jämfört med -39 under andra kvartalet.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 17 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en oförändrad nivå jämfört med kvartalet innan. Däremot har andelen som tror på fallande börs minskat påtagligt, om än från höga nivåer, samtidigt som fler tror på oförändrad börs.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv3 2022Kv2 2022
Börsen kommer att stiga17%17%
Börsen kommer att sjunka48%56%
Oförändrad11%8%
Ingen uppfattning24%18%

”Vi ser att framtidstron kring börsutvecklingen ljusnat lite grann jämfört med föregående kvartal som enbart bjöd på permafrost. Detta trots att det tredje kvartalet bjöd på nytt årslägsta i början av juli och en gång till i slutet på september. Om vi unnar oss lite finansiell vidskeplighet så har vi sett många vändningar i oktober. Det gäller IT-kraschen, finanskrisen och finans- och fastighetskrisen på 1990-talet. Detta gäller faktiskt även den amerikanska börsen – aktier är som bekant en vintersport”, säger Nicklas Andersson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator*, som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar på -31 jämfört med -39 för andra kvartalet och jämfört med 1 tredje kvartalet föregående år.

Avanzas Sparindikator

Kv4 2020Kv1 2021Kv2 2021Kv3 2021Kv4 2021Kv1 2022Kv2 2022Kv3 2022
35262316-11-39-31

”2022 ser ut att bli det sämsta börsåret sedan finanskrisen 2008. Det har knappt gått att gömma sig i något tillgångsslag. Faktiskt inte ens i kontanter på grund av inflationen. Vi kommer från en värld med låga räntor, låg inflation och stigande börs. Vi går in i en period med stigande räntor, hög inflation och sjunkande börs. Detta sätter spararna på prov. Men det har också redan tagit sig uttryck på Stockholmsbörsen där snittaktien under året halverats jämfört med högstanivån under de två senaste kalenderåren. Temperaturen i rapportsäsongen, inflationstakten, centralbankernas agerande, utvecklingen kring energikrisen i Europa och naturligtvis även kriget i Ukraina styr humöret framåt”, säger Nicklas Andersson.

Majoriteten bibehåller sitt löpande sparande trots stigande hushållskostnader
”Det är tydligt att vi går igenom tuffare tider för hushållen. Drivmedelspriser, matpriser, elpriser och bolåneräntor är några av de faktorer som gräver djupa hål i hushållens plånböcker just nu. Vi går också mot det fjärde sämsta börsåret sedan 1990. I ett sådant läge är det klokt att fortsätta spara och, om möjligt, höja sitt löpande sparande. Även om var tredje respondent säger att de kommer minska sitt sparande så säger faktiskt majoriteten att de kommer behålla sparandet intakt. Dessutom svarar närmare 8 av 10 att de kommer fortsätta spara, vilket är glädjande”, avslutar Nicklas Andersson.

Om du tänker på de kommande 12 månaderna, tror du att ökade kostnader på grund av inflationstakten och/eller stigande bolåneräntor kommer göra att du minskar eller pausar ditt löpande sparande?
Kv3 2022
Ja, jag kommer minska mitt löpande sparande31%
Ja, jag kommer att helt pausa mitt löpande sparande7%
Nej, jag kommer varken minska eller pausa mitt löpande sparande47%
Sparar ej/har inget löpande sparande9%
Vet ej6%*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månader. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren