Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 60 100 och uppgick vid mars månads slut till 1 720 200. Det innebär en ökning med 18 800 kunder i mars. Nettoinflödet i mars var 3 490 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 16 600 MSEK hittills under 2022.

 mar-22feb-22Förändr
månad %
mar-21Förändring
år %
Kunder, st1 720 2001 701 40011 433 20020
      
Nettoinflöde, MSEK3 4904 810-278 600-59
      
Sparkapital, MSEK740 900722 6003653 90013
varav inlåning96 80099 400-381 80018
      
Utlåning, MSEK42 90041 600332 90030
varav värdepapperskrediter10 4009 86057 83033
varav internt finansierade bolån10 70010 60019 60011
varav externa bolån (Bolån+)21 70021 100315 50040
      
Antal courtagegenererande notor per
handelsdag, st **
184 500202 200-9236 900-22
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
5 4905 890-76 140-11
varav utlandshandel, MSEK84079061 320-36

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir