Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 107 300 och uppgick vid utgången av oktober till 1 767 400. Det innebär en ökning med 3 420 kunder i oktober. Till följd av en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner till Futur Pension minskade antalet kunder med 550, se mer nedan.

Nettoinflödet i oktober uppgick till -930 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 30 100 MSEK hittills under 2022. I nettoinflödet för oktober ingår en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -940 MSEK till Futur Pension. Exklusive denna överlåtelse uppgick nettoinflödet till 10 MSEK, att jämföra med -220 MSEK för september. Inflödet låg på en stabil nivå jämfört med de senaste månaderna, medan utflödet fortsatt påverkades negativt av osäkerheten i marknaden och där den senaste tidens räntehöjningar gjort att framför allt kunder inom Private Banking flyttat ut likvida medel från Avanza till sparkonton med högre ränta. Nettoinflödet från företagskunder var positivt under oktober.

Beståndsöverlåtelsen till Futur Pension kommer att påverka nettoinflödet negativt med uppskattningsvis totalt -2,4 miljarder SEK, varav resterande cirka -1,5 miljarder SEK beräknas ske i november. Avanza är sedan sju år tillbaka inte längre aktiv inom avtalspensioner.

 okt-22sep-22Förändr
månad %
okt-21Förändring
år %
Kunder, st1 767 4001 764 00001 613 30010
      
Nettoinflöde, MSEK-930-2203234 300-
Nettoinflöde exklusive
jämförelsestörande poster, MSEK
10-220-4 300-100
      
Sparkapital, MSEK665 400639 9004765 600-13
varav inlåning98 800100 100-186 00015
      
Utlåning, MSEK43 50043 500038 30014
varav värdepapperskrediter8 6908 970-39 800-11
varav internt finansierade bolån11 20011 200010 00012
varav externa bolån (Bolån+)23 60023 300118 50028
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
132 700136 900-3211 100-37
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
3 6603 340105 910-38
varav utlandshandel, MSEK420440-5790-47

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir