Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 103 900 och uppgick vid september månads utgång till 1 764 000. Det innebär en ökning med 7 110 kunder i september. Nettoinflödet i september uppgick till -220 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 31 000 MSEK hittills under 2022. Inflödet låg på en stabil nivå, medan utflödet påverkades negativt av osäkerheten i marknaden där den senaste tidens räntehöjningar gjorde att framför allt företagskunder flyttade ut likvida medel från Avanza till sparkonton med högre ränta.

 sep-22aug-22Förändr
månad %
sep-21Förändring
år %
Kunder, st1 764 0001 756 90001 588 40011
      
Nettoinflöde, MSEK-2202 880-1085 090-104
      
Sparkapital, MSEK639 900681 500-6735 000-13
varav inlåning100 10099 600188 90013
      
Utlåning, MSEK43 50044 100-137 30017
varav värdepapperskrediter8 9709 660-79 380-4
varav internt finansierade bolån11 20011 20009 94013
varav externa bolån (Bolån+)23 30023 200018 00029
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
136 900149 200-8195 000-30
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
3 3403 680-95 110-35
varav utlandshandel, MSEK440670-34840-48

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir