Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 49 800 och uppgick vid april månads slut till 1 826 500. Det innebär en ökning med 8 630 kunder netto i april. Nettoinflödet i april uppgick till 4 750 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 21 800 MSEK hittills under 2023.

 apr-23mar-23Förändring
månad %
apr-22Förändring
år %
Kunder, st1 826 5001 817 80001 731 7005
      
Nettoinflöde, MSEK4 7506 760-302 59083
      
Sparkapital, MSEK722 500715 7001728 600-1
varav inlåning91 30090 200197 100-6
varav Sparkonto8 8106 76030--
varav extern inlåning (Sparkonto+)34 50034 900-131 8008
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 70019 900-121 300-8
varav värdepapperskrediter8 3608 500-210 400-20
varav bolån11 40011 400010 9005
Externa bolån (Bolån+), MSEK22 90023 300-222 2003
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
149 200151 500-2173 400-14
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 5103 800-84 500-22
varav utlandshandel, MSEK520530-2800-35

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir