Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—juni 2023

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2023 jämfört med andra kvartalet 2022

  • Rörelseintäkterna ökade med 35 procent till 833 MSEK. Räntenettot var högre, främst till följd av högre marknadsräntor. Fondprovisionerna ökade något. Courtage- och valutanettot minskade som en följd av lägre handelsaktivitet
  • Rörelsekostnaderna ökade med 6 procent till 287 MSEK, främst som en följd av högre personalkostnader. Kostnaderna för helåret 2023 bedöms uppgå till maximalt 1 160 MSEK, i enlighet med tidigare kommunikation
  • Rörelseresultatet uppgick till 546 MSEK, en ökning med 58 procent
  • Periodens resultat var 472 MSEK, en ökning med 60 procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02 SEK, en ökning med 59 procent

Händelser under kvartalet

  • Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult lanserades. En aktivt förvaltad fond med fokus på att hitta hållbara kvalitetsbolag med tillväxtpotential som utvecklar framtidens behandlingar för en friskare värld
  • Rankades som Sveriges åttonde mest ansedda företag, och det mest ansedda inom finansbranschen, i Kantar Publics anseendeindex 2023
  • Placerade sig fortsatt på Allbrights gröna lista som ett av de mest jämställda börsbolagen i Sverige
  • Anders Karlsson tillträdde sin tjänst som Chief Product and Technology Officer (CPTO) och medlem av koncernledningen
  • Delårsrapport januari—september 2023 publiceras 20 oktober 2023

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Avanza gör ett stabilt resultat, trots en utmanande makromiljö. Nettoinflödet i kvartalet var fortsatt starkt, vilket visar på konkurrenskraften i Avanzas erbjudande och att våra kunder prioriterar sitt sparande trots tuffa tider. Nettoinflödet är resultatet av många enskilda kunders enträgna sparande, och över tid är det nettoinflöden som avgör vår framgång.


Kv 2Kv 1förändrKv 2förändrjan-junjan-junförändr
 20232023%2022%20232022%
Rörelsens intäkter, MSEK833868–4618351 7011 38523
Rörelsens kostnader, MSEK–287–289–1–2726–577–52011
Rörelseresultat, MSEK546579–6345581 12586530
Periodens resultat, MSEK472501–62966097373932
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
3,023,20–61,90596,214,7531
Rörelsemarginal, %6667–1561066624
Avkastning på eget kapital, %3738–1261139326

 

 Nettoinflöde, MSEK16 10017 000–68 4009133 10025 00033
Nykundsinflöde (netto), st24 00041 100–4219 7002265 20079 800–18
Kunder vid periodens slut, st1 841 9001 817 80011 739 90061 841 9001 739 9006
Sparkapital vid
periodens slut, MSEK
736 900715 7003652 70013736 900652 70013
Intäkt per sparkrona, %0,460,50–0,040,350,100,480,380,10
Kostnad per sparkrona, %0,160,17–0,010,160,000,160,140,02

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 14 juli 2023 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir