Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza utökar bolåneerbjudandet – lanserar gårdslån tillsammans med Landshypotek

Från och med idag är det möjligt för kunder hos Avanza att ansöka digitalt om lån för gård, skog och lantbruk. Sedan tidigare erbjuder Avanza bolån för villa, bostadsrätt eller fritidshus tillsammans med sina partners. ”Avanza är en plattform för alla och vi har haft en ökad efterfrågan på gårdslån från kunder. Därför är det glädjande att nu addera en stark produkt med konkurrenskraftig prissättning”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Det nya samarbetet gör det möjligt att enklelt ansöka om lån till sin gård via Avanza. Erbjudandet omfattar lån till både mindre och större jord- och skogsbruksfastigheter inom lantbruket samt mindre gårdar.

”De som vill låna till en lantbruksfastighet har fram till idag haft en krånglig låneprocess framför sig. Det har vi ändrat på och tillsammans med Landshypotek, som är specialister på utlåning till lantbruk, kan vi nu erbjuda den typen av lån via en enkel digital ansökan”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Om fastigheten har taxeringskod 120 är den klassad som bebodd lantbruksfastighet i Sverige, medan taxeringskod 100 innebär att det rör sig om en obebodd fastighet. Båda alternativen omfattas av det nya låneerbjudandet.

”Många runtom i landet har ett intresse för ett liv på mindre lantgård, oavsett om man redan bor så eller funderar på att ta klivet. För oss är det självklara kunder som vi jobbar för varje dag, men på lånemarknaden i stort får de inte så mycket uppmärksamhet. Vi är därför glada för att göra den här satsningen med Avanza. Med samarbetet underlättar vi för fler som vill ansöka om lån för sitt boende på lantbruksfastighet”, säger Per Lindblad, VD Landshypotek Bank.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza Bank AB erbjuder gårdslån i samarbete med Landshypotek Bank AB, där Landshypotek Bank AB är kreditgivare.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord, skog och boende på mindre lantgård, men banken växer även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har närmare 240 medarbetare och verkar över hela landet.