Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Globalfonder lockar varannan köpkrona

”Stockholmsbörsen rivstartade i februari, bara för att kort därefter falla tillbaka på förnyad ränteoro i kölvattnet av starkare konjunktur- och inflationsdata. Trots detta ser vi ut att gå i mål med en uppgång på närmare 1%, jämfört med det globala indexet MSCI World som backar 1,5%. Fondspararna favoriserar globalfonder för fjärde månaden i rad, där kategorin lockar varannan köpkrona under februari”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 75 600 fondaffärer per dag i februari. Det är 21% färre än samma månad i fjol, visar statistik från 1 079 000 fondkunder hos Avanza.

”Fondspararna fortsätter att favorisera globalfonder för fjärde månaden i rad. Fondkategorin lockar dessutom varannan köpkrona vilket är närmare tre gånger så mycket som den näst mest köpta fondkategorin, Sverigefonder”, säger Nicklas Andersson.

”Globalfonder ger en stor exponering mot USA och i ett läge där vi ser förnyad ränteoro är det tänkvärt att FED ligger före många andra marknader i ränteutvecklingen, samtidigt som den amerikanska inflationstoppen så här långt ser ut att ha passerats i juni. När väl ränteoron mojnar lär det kunna gynna återhämtningen för techsektorn, som utgör en icke försumbar andel av den amerikanska börsen”, säger Nicklas Andersson.

Mest köptaMest sålda
GlobalfonderTurkietfonder
SverigefonderHedgefonder
BlandfonderEnergifonder
InvestmentbolagsfonderLäkemedelsfonder
FöretagsobligationsfonderKorträntefonder (USD)

Intresset för globalfonder följs av Sverigefonder och blandfonder.

”Trots att Sverigefonder sett sig omsprungna av globalfonder de senaste fyra månaderna så utgör de alltjämt basen i fondspararnas portföljer. Vad gäller tillgångsslag så är det tydligt att fondspararna favoriserar aktieexponering, men vi ser även att blandfonder letar sig upp på topplistan för andra månaden i rad. Givet det ränteklimat vi nu befinner oss i kan man på sina håll näst intill få en aktielik förväntad avkastning på räntebärande placeringar. Därmed har blandfonder blivit mer relevanta än på länge för de som vill få en högre förväntad avkastning än rena ränteplaceringar, men till lägre risk än börsen. Här gäller det dock att ha en tro på att inflationstakten mattas av, då avkastningen just nu är negativ i reala termer, alltså inflationsjusterat”, säger Nicklas Andersson.

Turkietfonder är månadens mest sålda fonder.

”Turkietfonder är den mest sålda kategorin för andra månaden i rad. Fjolåret bjöd på en ursinnig uppgång på över 200%, eller över 100% mätt i dollar. Då handlade det helt enkelt om att många turkar försökte skydda sina pengar från skyhög inflation. Efter uppgången började vi se en viss korrektion under januari, vilket ledde många fondsparare att ta hem vinster. Sedan dess har Turkiet drabbats av den fasansfulla jordbävningen som kostat oerhört många människoliv och som ledde till att börsen stängde under fem dagar. Under den perioden byggdes det upp ett säljtryck som vi nu ser effekten av”, avslutar Nicklas Andersson.

Fondhandel


Februari
2023
Januari
2023
Förändring månad %Februari 2022Förändring
år %
Fondkunder1 079 0001 072 50011 039 9004
Fondaffärer2 268 3002 316 700-22 866 300-21
Fondaffärer per fondkund och månad2,12,2-52,8-25
Fondaffärer per dag75 60077 200-295 500-21


För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790-610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren