Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Finansinspektionens resultat för Avanza avseende 2023 års översyn och utvärdering

Finansinspektionen har idag meddelat sitt beslut avseende översyn- och utvärderingsprocessen för Avanza. Avanzas pelare 2-vägledning (P2G) för bruttosoliditet sänks från 0,9 till 0,5%. Det totala bruttosoliditetskravet uppgår härmed till 3,5%. Härutöver höjs det riskbaserade pelare 2-kravet (P2R) från 3,6 till 5,71%, vilket resulterar i att Avanzas totala riskbaserade kapitalkrav ökar från 16,1 till 18,2%.

Finansinspektionen (FI) har avslutat sin översyn och utvärdering av Avanza och beslutat om pelare 2-krav och pelare 2-vägledning för Avanzas konsoliderade situation bestående av Avanza Bank Holding AB, Avanza Bank AB och Avanza Fonder AB.

Avanzas bruttosoliditetskvot per sista juni uppgick till 5,4% och den totala kapitalrelationen till 28,2%, vilket innebär att Avanza har god marginal till såväl bruttosoliditetskravet, inklusive P2G, som det totala kapitalkravet, inklusive riskbaserat P2R. Beslutet innebär att det riskbaserade kapitalkravet kan komma att bli styrande för Avanzas kapitalisering.

Beslutet gäller från och med 29 september 2023.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir