Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förändrat antal aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ) har ökat efter genomförd nyemission med anledning av anställdas aktieteckning med stöd av teckningsoptioner. Detta enligt det incitamentsprogram för medarbetarna som årsstämman den 17 mars 2020 tog beslut om. Antalet aktier har ökat med 337 940 och aktiekapitalet har som en konsekvens härav ökat till 78 478 483,50 kr.

Per den 29 september 2023 uppgår antalet aktier i bolaget till 156 956 967 stycken. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 29 september 2023 uppgår således till 156 956 967 stycken.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir