Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Framtidens hälsovård i fokus när Avanza lanserar fond med Astrid Samuelsson och Ellinor Hult

Den nya fonden Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult fokuserar exklusivt på hälsovårdssektorn – en sektor som gått klart bättre än breda globala världsindex de senaste 15 åren*. Fokus ligger på att hitta hållbara kvalitetsbolag med tillväxtpotential som utvecklar framtidens behandlingar för en friskare värld.

Avanzas fondfamilj får tillökning när Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult ser dagens ljus. Fonden förvaltas av det erfarna förvaltarteamet Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, partners och portföljförvaltare hos HealthInvest Partners AB, båda med lång erfarenhet av fondförvaltning och hälsovårdssektorn.

”Med en åldrande befolkning ökar behovet av vård och satsningarna på hälso- och sjukvård är i en uppåtgående trend. Potentialen i de bolag som tar fram banbrytande behandlingar är enorm och nya genombrott görs varje dag. Det gör hälsovårdssektorn väldigt intressant att investera i”, säger Astrid Samuelsson, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Astrid Samuelsson är disputerad läkare och har forskat inom immunologi innan hon bytte bana till finanssektorn med fokus på analys av hälsovårdsbolag. Något hon gjort med stor framgång som förvaltare av hälsovårdsfonden Handelsbanken Hälsovård Tema tillsammans med Ellinor Hult. Ellinor är civilekonom i grunden och en prisad 5-stjärnig fondförvaltare.

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult är en artikel 9-fond, så kallad mörkgrön, vars mål är att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål ”God hälsa och välbefinnande”. Fonden kommer att bestå av 60–70 bolag verksamma inom bland annat bioteknik, medicinteknik, vård och laboratorieutrustning. Förvaltningsteamet letar efter hållbara kvalitetsbolag med tillväxtpotential, och kompletterar portföljen med bolag som utvecklar framtidens behandlingar. För att få en ännu mer välgrundad bild av bolagens potential har teamet tillsatt ett medicinskt expertråd vars medlemmar har specialistkompetenser inom kirurgi, neurologi, kardiologi, immunologi och dermatologi.

Med en total avgift på 1,25% blir fonden en av de absolut billigaste aktivt förvaltade hälsovårdsfonderna på den svenska marknaden.

”En fond med inriktning på hälsovård är ett spännande och stabilt tillskott till fondportföljen. I synnerhet med tanke på att hälsovård inte är lika konjunkturkänsligt jämfört med andra sektorer då behovet av hälsovård är konstant, oavsett ekonomiskt läge. Vi är väldigt glada över att ge våra kunder den unika möjligheten att investera i en sådan fond, förvaltad av två av marknadens skickligaste på området”, säger Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder.

I Avanzapodden träffar Nicklas Andersson, Sparekonom, och Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig, förvaltarna bakom Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

https://soundcloud.com/avanzapodden/episod-302-premiar-for-avanza-healthcare-by-samuelsson-hult

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder
073-980 22 61
E-post: jesper.bonnivier@avanza.se

*De senaste 15 åren har globala hälsovårdsaktier gett en avkastning på 13 procent per år att jämföra med ett globalt världsindex som under samma period gett en årlig avkastning om 9 procent.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera i fonder innebär en risk. För mer information om hur fonden förvaltas, faktablad och informationsbroschyr, se avanza.se/avanzahealthcare.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir