Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 14 100 och uppgick vid januari månads slut till 1 790 800. Nettoinflödet i januari uppgick till 5 620 MSEK.

 jan-23dec-22Förändring
månad %
jan-22Förändring
år %
Kunder, st1 790 8001 776 70011 688 3006
      
Nettoinflöde, MSEK5 620-470-8 270-32
      
Sparkapital, MSEK712 200663 9007754 600-6
varav inlåning92 00094 500-391 7000
      
Utlåning, MSEK43 60043 400041 1006
varav värdepapperskrediter8 1908 040210 400-21
varav internt finansierade bolån11 40011 200210 40010
varav externa bolån (Bolån+)24 00024 100020 30018
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
158 100123 40028243 400-35
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
4 0103 170266 200-35
varav utlandshandel, MSEK590340741 090-46

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir