Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 75 600 och uppgick vid juli månads slut till 1 852 300. Det innebär en ökning med 10 400 kunder netto i juli. Nettoinflödet i juli uppgick till 8 170 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 41 300 MSEK hittills under 2023.

 jul-23jun-23Förändring
månad %
jul-22Förändring
år %
Kunder, st1 852 3001 841 90011 747 2006
      
Nettoinflöde, MSEK8 1705 010633 380142
      
Sparkapital, MSEK749 300736 9002707 8006
varav inlåning97 30095 9001100 700-3
varav Sparkonto17 70014 80020--
varav extern inlåning (Sparkonto+)38 00036 700434 50010
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 40019 100220 800-7
varav värdepapperskrediter8 2007 90049 710-16
varav bolån11 20011 200011 1001
Externa bolån (Bolån+), MSEK21 80022 200-223 300-6
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
133 400133 0000136 600-2
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 0902 95053 540-13
varav utlandshandel, MSEK480510-641017

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir