Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 65 200 och uppgick vid juni månads slut till 1 841 900. Det innebär en ökning med 10 000 kunder netto i juni. Nettoinflödet i juni uppgick till 5 010 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 33 100 MSEK hittills under 2023.

 jun-23maj-23Förändring
månad %
jun-22Förändring
år %
Kunder, st1 841 9001 831 90011 739 9006
      
Nettoinflöde, MSEK5 0106 310-213 04065
      
Sparkapital, MSEK736 900722 4002652 70013
varav inlåning95 90093 700299 900-4
varav Sparkonto14 80012 50018--
varav extern inlåning (Sparkonto+)36 70035 300433 7009
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 10019 400-221 000-9
varav värdepapperskrediter7 9008 070-29 950-21
varav bolån11 20011 300-111 0002
Externa bolån (Bolån+)22 20022 500-123 200-4
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
133 000153 900-14144 200-8
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
2 9503 190-83 360-12
varav utlandshandel, MSEK51047095002

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir