Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv4 2022: Rejäl återhämtning för börsoptimismen

Breda Stockholmsbörsen noterade årslägsta i oktober och därifrån har hela börsen likväl som enskilda aktier stigit markant. Återhämtningen har fått privatspararna att bli mindre pessimistiska kring börsutvecklingen framåt visar en ny Demoskop-undersökning med 1 100 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader landade på -1 jämfört med -31 under tredje kvartalet. Det är den största återhämtningen under ett enskilt kvartal sedan Sparindikatorn började mätas Q2 2018.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 28 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en ökning jämfört med 17 procent kvartalet innan.

Den största skillnaden hittar vi dock i andelen svarande som tror att börsen kommer sjunka. Föregående kvartal trodde närmare varannan respondent att börsen skulle sjunka. Den siffran bromsar nu in rejält och landar på 29 procent, vilket är den största inbromsningen sedan Sparindikatorn började mätas 2018.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv4 2022Kv3 2022
Börsen kommer att stiga28%17%
Börsen kommer att sjunka29%48%
Oförändrad16%11%
Ingen uppfattning27%24%

”Den extremt negativa börssynen från i somras fick en vändning i tredje kvartalet som fortsatte med besked under årets sista kvartal. Till skillnad från den gungfly vi hade på börsen under större delen av 2022, har vi nu fått lite mer fast mark under fötterna. Historiskt har börsen tenderat att vända i oktober. Huruvida vi sett botten för denna gång vet vi bäst i efterhand, men ju längre tiden går desto mer övertygade lär nog privatspararna bli om att just så är fallet. Det blir intressant att se om detta också återspeglas i Sparindikatorn framåt. Det finns ju en icke försumbar samvariation mellan börsutvecklingen och vårt kollektiva börshumör”, säger Nicklas Andersson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på -1, jämfört med -31 kvartalet innan och 6 under samma kvartal föregående år.

Avanzas Sparindikator

Kv1 2021Kv2 2021Kv3 2021Kv4 2021Kv1 2022Kv2 2022Kv3 2022Kv4 2022
262316-11-39-31-1

”2022 blev ett utmanande år på många plan. Börsutvecklingen blev den sämsta sedan finanskrisen 2008 samtidigt som inflationen gröpte hål i våra plånböcker. Även om vi fick bevittna en imponerande återhämtning under fjärde kvartalet så gick det inte att gömma sig i något av de vanligaste tillgångsslagen under året, varken aktier eller räntor. Optimisten ser nu framför sig inför 2023 att de mörka moln vi haft på börshimlen under året kan skingras. Goda affärer görs som bekant i dåliga tider och noterbart är att antalet respondenter som säger att de investerar i aktier nu är på högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2020”, säger Nicklas Andersson.

Allt färre anger att de kommer minska sitt börssparande kommande år
”Den värmande återhämtningen på börsen under fjärde kvartalet 2022 och den positiva inledningen på 2023 har tydligt påverkat privatspararna. Nu har vi haft lite tid på oss att anpassa oss till högre kostnader, samtidigt som vi blivit påminda om vikten av ett sparande. Andelen respondenter som anger att de kommer minska sitt börssparande till förmån för exempelvis sparkonto nästintill halverades från 17% i Q3 till 9% i slutet av året. Därmed landar vi på den lägsta uppmätta nivån sedan fjärde kvartalet 2021 – stundar en renässans för börssparande?”, avslutar Nicklas Andersson.

Planerar du att förändra ditt sparande på något av följande sätt de kommande 12 månaderna?
Kv4 2022
Ja, större andel placerat på börsen, till exempel i aktier eller fonder11%
Ja, mindre andel placerat på börsen, i stället mer i till exempel sparkonto9%
Nej, planerar ingen förändringar av mitt sparande61%
Sparar ej7%
Vet ej12%


*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren