Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 41 100 och uppgick vid mars månads slut till 1 817 800. Det innebär en ökning med 20 100 kunder netto i mars. Nettoinflödet i mars uppgick till 6 760 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 17 000 MSEK hittills under 2023.

 mar-23feb-23Förändring
månad %
mar-22Förändring
år %
Kunder, st1 817 8001 797 80011 720 2006
      
Nettoinflöde, MSEK6 7604 640463 49094
      
Sparkapital, MSEK715 700715 1000740 900-3
varav inlåning90 20090 400096 800-7
      
Utlåning, MSEK43 20043 300042 9001
varav värdepapperskrediter8 5008 330210 400-18
varav internt finansierade bolån11 40011 300110 7007
varav externa bolån (Bolån+)23 30023 700-221 7007
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
151 500165 900-9184 500-18
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK **
3 8004 280-115 490-31
varav utlandshandel, MSEK530590-10840-37

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir