Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 114 200 och uppgick vid november månads slut till 1 890 900. Det innebär en ökning med 8 820 kunder netto i november. Nettoinflödet i november uppgick till 4 880 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 66 300 MSEK hittills under 2023.

I mitten på november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2023. Avanzas andel av sparmarknaden minskade till 6,5 procent från 6,6 procent i det andra kvartalet, men ökade från 6,3 procent ett år tidigare. Andelen av nettoinflödet var 32,6 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 13,6 procent, en följd av att nettoinflödet i det fjärde kvartalet 2022 var negativt. Nettoinflödet i det fjärde kvartalet 2022 inkluderade en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner om -2 400 MSEK till Futur Pension, samt ett utflöde om -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick från oktober 2022 till september 2023 till 8,3 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en minskning från 8,4 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för de senaste tolv månaderna var 9,1 procent.

 nov-23okt-23Förändring
månad %
nov-22Förändring
år %
Kunder, st1 890 9001 882 00001 770 7007
      
Nettoinflöde, MSEK4 8807 210-32-6 050***-
Nettoinflöde exklusive
jämförelsestörande poster, MSEK
4 8807 210-32-4 620-
      
Sparkapital, MSEK741 100699 9006680 2009
varav inlåning103 500103 300096 4007
varav Sparkonto25 30024 40042 920766
varav extern inlåning (Sparkonto+)42 00041 500134 60021
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 60019 700-119 5001
varav värdepapperskrediter8 1408 190-18 300-2
varav bolån11 50011 500011 2003
Externa bolån (Bolån+), MSEK20 90021 000023 900-13
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
112 500113 100-1150 000-25
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
2 6502 690-14 170-36
varav utlandshandel, MSEK440450-2480-8

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.
*** I nettoinflödet för november 2022 ingick en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -1 430 MSEK till Futur Pension samt ett utflöde på -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med närmare 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fjorton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir