Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma har tidigare beslutat om följande principer för valberedningen. Valberedningen ska utgöras av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna, enligt bolagets kännedom, som önskar utse en representant inför årsstämman 2024 utgörs av: Sven Hagströmer med familj och bolag, Creades AB, AMF - Tjänstepensioner och Fonder, samt Sten Dybeck med familj och bolag. Aktieägarna Baillie Gifford & Co respektive Liontrust har avböjt att utse representanter till valberedningen.

De representerade ägarna i valberedningen har beslutat att denna ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer som även representerar sig själv med familj och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Dick Bergqvist som representerar AMF - Tjänstepensioner och Fonder, samt Magnus Dybeck som representerar Sten Dybeck med familj och bolag. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 11 april 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen bör göra det senast den 15 januari 2024 via mejl till valberedningen@avanza.se, eller med vanlig post till:

Avanza Bank Holding AB
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM

För mer information vänligen kontakta: 
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande 08-412 011 00

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir