Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 124 400 och uppgick vid december månads slut till 1 901 100. Det innebär en ökning med 10 200 kunder netto i december. Nettoinflödet i december uppgick till 5 990 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 72 300 MSEK under 2023.

 dec-23nov-23Förändring
månad %
dec-22Förändring
år %
Kunder, st1 901 1001 890 90011 776 7007
      
Nettoinflöde, MSEK5 9904 88023-470-
      
Sparkapital, MSEK781 700741 1005663 90018
varav inlåning106 100103 500394 50012
varav Sparkonto26 80025 30063 400688
varav extern inlåning (Sparkonto+)42 70042 000236 00019
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 60019 600019 3002
varav värdepapperskrediter8 1008 150-18 0401
varav bolån11 50011 500011 2003
Externa bolån (Bolån+), MSEK20 30020 900-324 100-16
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
132 800112 50018123 4008
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 4102 650293 1708
varav utlandshandel, MSEK5304402034056

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir