Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förändring i valberedningens förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Henrik Tjärnström har meddelat att han drar tillbaka sin kandidatur som styrelseledamot i Avanza på grund av ändrade förutsättningar. Mot bakgrund av detta kommer valberedningens förslag att vara omval av Magnus Dybeck, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos, och Leemon Wu, samt nyval av Julia Haglind och Lisa Åberg. En uppdaterad redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt motiverat yttrande publiceras inom kort på avanza.se/ir.

”Henrik har erbjudits en annan position som i kombination med hans övriga planer gör det svårt att få ett uppdrag av Avanzas karaktär att passa tidsmässigt. Bankstyrelser är mer betungande än vanliga styrelser, och det finns även reglering som styr att en ledamot måste ha tillräcklig tid att avsätta för uppdraget. Även om vi är övertygade om att Henrik kunnat ge ett värdefullt bidrag till Avanzas styrelse så respekterar vi Henriks beslut. Om Henriks planer till slut visar att tid för Avanza skulle finnas så tar vi en ny dialog”, säger Erik Törnberg, valberedningens ordförande.

”Jag har erbjudits ett uppdrag som ledamot i Creaspac som jag accepterat att kandidera till då jag känner att bolagets planer passar väl ihop med mina erfarenheter. Kombinerat med andra planer är det risk att jag inte kommer att kunna uppfylla de regleringar som finns för banker gällande möjlighet att avsätta tillräcklig tid för uppdraget, varför jag har valt att dra tillbaka min kandidatur som styrelseledamot i Avanza”, säger Henrik Tjärnström.

För mer information vänligen kontakta: 
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande +46 704 62 45 01

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir