Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2024 ökat med 83 500 och uppgick vid juni månads slut till 1 984 500. Det innebär en ökning med 8 700 kunder netto i juni. Nettoinflödet i juni uppgick till 4 290 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 39 200 MSEK hittills under 2024.

 jun-24maj-24Förändring
månad %
jun-23Förändring
år %
Kunder, st1 984 5001 975 80001 841 9008
      
Nettoinflöde, MSEK4 2904 980-145 010-14
      
Sparkapital, MSEK893 700891 7000736 90021
varav inlåning103 700105 100-195 9008
varav Sparkonto28 50028 300114 80093
varav extern inlåning (Sparkonto+)42 00041 900036 70014
      
Internt finansierad utlåning, MSEK21 30020 500419 10012
varav värdepapperskrediter9 5108 90077 90020
varav bolån11 80011 600211 2005
Externa bolån (Bolån+), MSEK19 40019 600-122 200-13
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
142 100155 900-9133 0007
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 3603 740-102 95014
varav utlandshandel, MSEK740780-551045

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir