Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och vice ordförande i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Inför årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 11 april 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av tio ledamöter,
  • omval av Magnus Dybeck, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos och Leemon Wu,
  • nyval av Julia Haglind, Henrik Tjärnström och Lisa Åberg, samt
  • att Sven Hagströmer omväljs som ordförande samt att John Hedberg väljs som vice ordförande. Rollen som styrelsens vice ordförande är ny för i år.

Styrelseledamöterna Catharina Eklöf, Sofia Sundström och Hans Toll har avböjt omval.

Julia Haglind är född 1978 och är beteendevetare från Stockholms universitet. Julia Haglind är idag VD och medgrundare för North House AB. Tidigare befattningar inkluderar VD, COO respektive CTO på Nasdaq Clearing AB. Valberedningen anser att Julia Haglinds erfarenheter från finansiellt reglerade och systemkritiska verksamheter kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Julia Haglind har inga innehav av aktier i Avanza idag.

Henrik Tjärnström är född 1970 och har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Henrik Tjärnström kommer senast från en roll som VD för Kindred Group plc. Tidigare befattningar inkluderar CFO respektive styrelseledamot för Kindred Group plc. Valberedningen anser att Henrik Tjärnströms år som CFO och därefter 13 år som VD för ett börsnoterat företag med reglerad verksamhet inom onlinetransaktioner och med en stor teknikorganisation kommer att tillföra stort värde för Avanzas styrelse. Henrik Tjärnström har inga innehav av aktier i Avanza idag.

Lisa Åberg är född 1970 och är civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Lisa Åberg var fram till årsskiftet Senior Partner på McKinsey & Company i Stockholm, där hon arbetat i över 20 år med bland annat finansiella bolag. Lisa Åberg är även styrelseledamot i Swegon Group AB, Svenska skidförbundet, SATS ASA, Caljan A/S och Haarslev Industries A/S. Valberedningen anser att Lisa Åbergs långa erfarenhet från strategiarbete inom den finansiella sektorn kommer att vara en betydande komplettering till Avanzas styrelse. Lisa Åberg har inga innehav av aktier i Avanza idag.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs närmare årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, som representerar Creades AB, styrelsens ordförande Sven Hagströmer, som representerar familjen Hagströmer inklusive bolag, Dick Bergqvist som representerar AMF – Tjänstepensioner och Fonder, samt Magnus Dybeck som representerar Sten Dybeck med familj och bolag.

För mer information vänligen kontakta: 
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande +46 (0)8-412 011 00

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir