Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari - mars 2020

Tyst period, 1 april - 21 april

Inför en delårsrapport eller bokslutskommuniké tillämpar vi en tyst period om 20 kalenderdagar.

Rapporten publiceras kl. 08.15 den 21 april. Klockan 10.00 hålls en webcastpresentation, vilken kan följas här.

Det går även bra att ringa in på telefon:

SE: +46 8 566 426 51
UK: +44 33 330 008 04
US: +1 63 191 314 22

Deltagarkod: 38713286#