Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari - september 2020

Tyst period, 29 september - 18 oktober

Inför en delårsrapport eller bokslutskommuniké tillämpar vi en tyst period om 20 kalenderdagar.

Rapporten publiceras kl. 07:45 den 19 oktober. Observera att detta datum skiljer sig från vad som tidigare annonserats i rapporten för första kvartalet.

Klockan 10.00 hålls en webcastpresentation vilken kan följas här.

Det går även bra att ringa in på telefon:

SE: +46 8 566 426 51
UK: +44 33 330 008 04
US: +1 63 191 314 22

Deltagarkod: 22941979#

Kvartalsrapporten publiceras under rapporter.