Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Årsstämma 2021

Årsstämman för Avanza Bank Holding AB kommer att hållas på IVA Konferenscenter i Stockholm den 30 mars 2021.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit med begäran därom senast den 9 februari 2021. Begäran skickas till:

arsstamma@avanza.se

eller med post till:

Avanza Bank Holding AB
Att: Bolagsjuridik
Box 1399
111 93 Stockholm

Mer information hittar du HÄR.