Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Extra bolagsstämma 2021

Bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och utövande av rösträtt kan endast ske genom digital poströstning före bolagsstämman.

Mer information här.