Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2011

Från och med idag, torsdagen den 15 mars 2012, finns årsredovisningen 2011 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com. 

Avanza Bank har valt att ha en helt webbaserad årsredovisning. Detta beslut ligger i linje med Avanza Banks internetbaserade affärsmodell och genom att avstå från att producera och distribuera en tryckt version av årsredovisningen görs även besparingar ur både miljö- och kostnadssynpunkt.


För mer information:
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04


avanzabank.se